6-fl-banner-1440x542
6-fl-banner-360x180

โรคผิวหนังในสุนัขที่เกิดจากการแพ้ยุง

พารู้จักโรคผิวหนังในสุนัขที่เกิดจากการแพ้ยุง

Mosquito Bite Hypersensitivity (MBH) in dog เป็นโรคผิวหนังที่พบได้ในสุนัขเกิดจากการที่สุนัขถูกยุงกัดและแพ้สารที่อยู่ในน้ำลายของยุง  กลไกของการเกิดการแพ้จะคล้ายกับกลไกของโรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้น้ำลายหมัด  เพียงแต่ลักษณะและตำแหน่งของรอยโรคบนตัวสัตว์นั้นต่างกัน  อาการทางคลินิกที่พบได้ คือ  ตุ่มแดง  ตุ่มอักเสบ  และสะเก็ดแห้งที่บริเวณรอบตาและสันจมูกของสุนัข   ไม่พบรอยโรคที่ตำแหน่งอื่นของร่างกาย  การอักเสบที่สันจมูกอาจเป็นมากจนถึงมีเลือดออกได้  ส่วนอาการคันที่รอบตาและสันจมูกพบได้เป็นบางครั้ง

การรักษา

พาไปพบสัตวแพทย์เพื่อรักษาอาการภูมิแพ้ ผิวหนังอักเสบและอาการคันที่เกิดขึ้น การรักษาโดยการให้ยาแก้แพ้ทำให้อาการดีขึ้นอย่างมาก  แต่ถ้าไม่มีการป้องกันยุงอย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อหยุดยาแก้แพ้ก็จะเป็นโรคนี้ซ้ำได้อีก  นอกจากนี้แล้ว การที่สุนัขถูกยุงกัดจะมีโอกาสได้รับตัวอ่อนหนอนพยาธิหัวใจเนื่องจากยุงเป็นพาหะนำตัวอ่อนหนอนพยาธิหัวใจ ดังนั้นการป้องกันมิให้ถูกยุงกัดก็ยังเป็นการป้องกันมิให้สุนัขมีหนอนพยาธิหัวใจอีกด้วย

การป้องกัน

ต้องป้องกันมิให้ถูกยุงกัด  ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี  แต่ละวิธีจะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันออกไป
1.ใช้ผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ที่อยู่ในรูปยาหยดหลัง ที่มีตัวยาที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุงได้ (Mosquito repellant)  เช่น  permethrin  ทำให้ยุงไม่เข้ามาใกล้และกัดสุนัข  โดยยาหยดหลังจะมีประสิทธิภาพอยู่ได้ 1 เดือน
2.ใช้สติ๊กเกอร์ที่มีตัวยาไล่ยุงแปะบนตัวสุนัข  ประสิทธิภาพจะไม่แน่นอน  บ่อยครั้งที่พบว่าสุนัขไม่ชอบและสะบัดหลุดไป  ทำให้ไม่มีผลในการไล่ยุง
3.ใช้มุ้งครอบกันยุง  วิธีนี้ใช้ได้กับสุนัขขนาดเล็กหรือสุนัขบางตัวที่ยอมนอนในมุ้งครอบ กล่าวโดยสรุป  โรคผิวหนังชนิดนี้มุ่งเน้นที่การป้องกันมิให้ถูกยุงกัด  ทำให้ไม่เป็นโรคนี้ 
การรักษาโดยการให้ยาแก้แพ้ทำให้อาการดีขึ้นอย่างมาก  แต่ถ้าไม่มีการป้องกันยุงอย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อหยุดยาแก้แพ้ก็จะเป็นโรคนี้ซ้ำได้อีก  นอกจากนี้แล้ว การที่สุนัขถูกยุงกัดจะมีโอกาสได้รับตัวอ่อนหนอนพยาธิหัวใจเนื่องจากยุงเป็นพาหะนำตัวอ่อนหนอนพยาธิหัวใจ ดังนั้นการป้องกันมิให้ถูกยุงกัดก็ยังเป็นการป้องกันมิให้สุนัขมีหนอนพยาธิหัวใจอีกด้วย

FLTA Product 560x490 png

FRONTLINE® TRI-ACT สำหรับสุนัข

Body Copy

ผลิตภัณฑ์หยดหลังที่มาด้วยนวัตกรรม 3X ทั้งไล่ กำจัด ป้องกัน ยุงเห็บหมัด ในหลอดเดียว ด้วยประสิทธิภาพการออกฤทธิป้องกันยาวนานตลอด 4 สัปดาห์