6-fl-banner-1440x542
6-fl-banner-360x180

โรคผิวหนังในสุนัขที่เกิดจากการแพ้ยุง

พารู้จักโรคผิวหนังในสุนัขที่เกิดจากการแพ้ยุง

Mosquito Bite Hypersensitivity (MBH) in dog เป็นโรคผิวหนังที่พบได้ในสุนัขเกิดจากการที่สุนัขถูกยุงกัดและแพ้สารที่อยู่ในน้ำลายของยุง  กลไกของการเกิดการแพ้จะคล้ายกับกลไกของโรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้น้ำลายหมัด  เพียงแต่ลักษณะและตำแหน่งของรอยโรคบนตัวสัตว์นั้นต่างกัน  อาการทางคลินิกที่พบได้ คือ  ตุ่มแดง  ตุ่มอักเสบ  และสะเก็ดแห้งที่บริเวณรอบตาและสันจมูกของสุนัข   ไม่พบรอยโรคที่ตำแหน่งอื่นของร่างกาย  การอักเสบที่สันจมูกอาจเป็นมากจนถึงมีเลือดออกได้  ส่วนอาการคันที่รอบตาและสันจมูกพบได้เป็นบางครั้ง

การรักษา

พาไปพบสัตวแพทย์เพื่อรักษาอาการภูมิแพ้ ผิวหนังอักเสบและอาการคันที่เกิดขึ้น การรักษาโดยการให้ยาแก้แพ้ทำให้อาการดีขึ้นอย่างมาก  แต่ถ้าไม่มีการป้องกันยุงอย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อหยุดยาแก้แพ้ก็จะเป็นโรคนี้ซ้ำได้อีก  นอกจากนี้แล้ว การที่สุนัขถูกยุงกัดจะมีโอกาสได้รับตัวอ่อนหนอนพยาธิหัวใจเนื่องจากยุงเป็นพาหะนำตัวอ่อนหนอนพยาธิหัวใจ ดังนั้นการป้องกันมิให้ถูกยุงกัดก็ยังเป็นการป้องกันมิให้สุนัขมีหนอนพยาธิหัวใจอีกด้วย

การป้องกัน

ต้องป้องกันมิให้ถูกยุงกัด  ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี  แต่ละวิธีจะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันออกไป
1.ใช้ผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ที่อยู่ในรูปยาหยดหลัง ที่มีตัวยาที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุงได้ (Mosquito repellant)  เช่น  permethrin  ทำให้ยุงไม่เข้ามาใกล้และกัดสุนัข  โดยยาหยดหลังจะมีประสิทธิภาพอยู่ได้ 1 เดือน
2.ใช้สติ๊กเกอร์ที่มีตัวยาไล่ยุงแปะบนตัวสุนัข  ประสิทธิภาพจะไม่แน่นอน  บ่อยครั้งที่พบว่าสุนัขไม่ชอบและสะบัดหลุดไป  ทำให้ไม่มีผลในการไล่ยุง
3.ใช้มุ้งครอบกันยุง  วิธีนี้ใช้ได้กับสุนัขขนาดเล็กหรือสุนัขบางตัวที่ยอมนอนในมุ้งครอบ กล่าวโดยสรุป  โรคผิวหนังชนิดนี้มุ่งเน้นที่การป้องกันมิให้ถูกยุงกัด  ทำให้ไม่เป็นโรคนี้ 
การรักษาโดยการให้ยาแก้แพ้ทำให้อาการดีขึ้นอย่างมาก  แต่ถ้าไม่มีการป้องกันยุงอย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อหยุดยาแก้แพ้ก็จะเป็นโรคนี้ซ้ำได้อีก  นอกจากนี้แล้ว การที่สุนัขถูกยุงกัดจะมีโอกาสได้รับตัวอ่อนหนอนพยาธิหัวใจเนื่องจากยุงเป็นพาหะนำตัวอ่อนหนอนพยาธิหัวใจ ดังนั้นการป้องกันมิให้ถูกยุงกัดก็ยังเป็นการป้องกันมิให้สุนัขมีหนอนพยาธิหัวใจอีกด้วย
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png
FLTA Product 560x490 png

FRONTLINE® TRI-ACT สำหรับสุนัข

Body Copy

ผลิตภัณฑ์หยดหลังที่มาด้วยนวัตกรรม 3X ทั้งไล่ กำจัด ป้องกัน ยุงเห็บหมัด ในหลอดเดียว ด้วยประสิทธิภาพการออกฤทธิป้องกันยาวนานตลอด 4 สัปดาห์